Zbieranie dzienników zdarzeń Windows za pomocą Agenta

EventLog Analyzer pozwala gromadzić dzienniki zdarzeń z rozproszonych urządzeń Windows. Gromadzenie dzienników zdarzeń bez agenta jest wkomponowane w architekturę narzędzia EventLog Analyzer. Funkcja zbierania dzienników zdarzeń Windows za pomocą agentów ułatwia gromadzenie dzienników w sieci WAN i za pośrednictwem zapory sieciowej.

Uwaga: Gromadzenie dzienników za pomocą Agenta jest opcjonalne. Domyślnie EventLog Analyzer oferuje gromadzenie dzienników bez agenta. Jeżeli zgodnie z zasadami bezpieczeństwa IT nie można otwierać portów WMI itp., dzienniki z urządzeń można opcjonalnie gromadzić za pomocą Agentów. Agent musi być zainstalowany w jednym z urządzeń oraz umożliwia zbieranie dzienników z maksymalnie 25 urządzeń w obrębie sieci LAN.

Agent do zbierania dzienników zdarzeń

EventLog Analyzer Agent pozwala gromadzić dzienniki zdarzeń wygenerowane przez urządzenia Windows. Instalacja i konfiguracja EventLog Analyzer Agent z myślą o gromadzeniu dzienników zdarzeń z urządzeń Windows i tworzeniu na ich podstawie raportów to prosty proces. Po zainstalowaniu agenta zostaje wyświetlony status „Success/Failed <with reason>/Retry”. W wypadku problemu z automatyczną instalacją agenta możliwa jest instalacja ręczna. Agenta można zainstalować na serwerze w dowolnej sieci lub podsieci. Jest na takim serwerze instalowany jako „Usługa”.

Agenci są automatycznie znajdowani przez serwer EventLog Analyzer, żeby automatycznie zbierać dzienniki z urządzeń Windows. Agent zbiera dzienniki w sposób zdalny. Wstępnie przetwarza dzienniki i przesyła je do serwera w czasie rzeczywistym i trybie ciągłym.

Za pomocą agenta można zgromadzić dzienniki z około 25 urządzeń. Urządzenia można przypisać do dowolnego agenta do gromadzenia dzienników, poza tym dzienniki można zbierać bezpośrednio za pomocą serwera EventLog Analyzer bez agenta. Urządzenia można odebrać jednemu agentowi i przypisać je do innych urządzeń w zależności od wymogów.

W przypadku usunięcia lub odinstalowania agenta proces gromadzenia dzienników ze wszystkich urządzeń przypisanych do agenta automatycznie i płynnie zamienia się w tryb gromadzenia bezpośredniego bez agenta. Jeżeli urządzenie, w którym zainstalowano agenta, zostaje usunięte, również w tym wypadku zbiór dzienników dla wszystkich urządzeń przypisanych do tego konkretnego agenta jest automatycznie i płynnie przełączany do trybu zbierania bezpośredniego bez agenta.

Łatwość konfiguracji zbierania dzienników w oparciu o agenta. Wypróbuj teraz.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Dziękujemy!

Trwa pobieranie i zostanie zakończone w ciągu kilku sekund!
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, pobierz ręcznie tutaj