Śledzenie sesji użytkownika w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzia EventLog Analyzer

Zagrożenia mogą pochodzić zarówno od użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych, dlatego monitorowanie każdego najmniejszego szczegółu aktywności użytkownika jest kluczowym czynnikiem pozwalającym ograniczać zagrożenia. Większość przypadków poważnych naruszeń danych wynika z tego, że organizacjom nie udaje się skutecznie monitorować aktywności użytkowników podczas ich sesji, dotyczy to zwłaszcza użytkowników uprzywilejowanych (Użytkowników wewnętrznych).

Specjaliści IT muszą polegać na dziennikach inspekcji użytkowników, żeby zdobywać dane bezpieczeństwa na temat aktywności użytkowników w sieci przedsiębiorstwa. Gdy hacker dostaje się do jednego z urządzeń, dziennik inspekcji użytkownika jest najcenniejszym źródłem informacji, pomocnym podczas procesu dochodzeniowego. A także stanowi pełną oś czasu ilustrującą aktywność hackera, od momentu zalogowania do wylogowania.

Zdobywanie pełnych dzienników inspekcji użytkowników dzięki narzędziu EventLog Analyzer

Session Activity Aktywność sesji, dostępna w narzędziu EventLog Analyzer poprzez funkcję monitorowania sesji użytkownika w czasie rzeczywistym, pomaga wykrywać przypadki naruszenia systemu i danych poprzez śledzenie aktywności użytkownika w sieci. Pozwala monitorować wszystkich użytkowników w czasie rzeczywistym oraz pozyskiwać wyczerpujące raporty z kompletnym dziennikiem inspekcji opisującym wszystkie czynności użytkownika wykonywane od momentu zalogowania do wylogowania. Dzięki narzędziu EventLog Analyzer specjaliści IT zdobywają precyzyjne informacje w czasie rzeczywistym na temat krytycznych zdarzeń, takich jak zalogowania użytkownika, wylogowania użytkownika, nieudane zalogowania, skuteczne czyszczenie dzienników inspekcji, zmiany zasad inspekcji, uzyskanie dostępu do obiektów, zmiany konta użytkownika itp.

Specjaliści IT mogą teraz monitorować i analizować dzienniki inspekcji użytkowników sieci firmowej, wraz z opisem aktywności sesji, aby na bieżąco wykrywać nieuczciwe działania i naruszenia bezpieczeństwa. Monitorowanie dzienników inspekcji za pomocą narzędzia EventLog Analyzer pozwala ustalić, który użytkownik był źródłem anomalii, oraz czy podejrzany jest użytkownik wewnętrzny czy też ktoś z zewnątrz.

Narzędzie EventLog Analyzer pozwala również generować raporty z monitorowania i inspekcji użytkowników uprzywilejowanych (PUMA) dzięki śledzeniu aktywności tego typu użytkowników.

Korzyści związane ze śledzeniem sesji użytkownika w narzędziu EventLog Analyzer

  • Kompletny dziennik inspekcji użytkownika — Funkcja ta umożliwia pozyskanie pełnej osi czasu z opisem wszystkich działań użytkownika w celu ustalenia, jakie wystąpiły zdarzenia i kto je spowodował. Dziennik inspekcji użytkownika pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące aktywności w sieci: „kto, co, kiedy, gdzie i jak”.

  • Odtwarzanie zdarzenia sieciowego — Funkcja ta pozwala stwierdzić jak, kiedy i gdzie wystąpił problem sieciowy poprzez odtworzenie zdarzenia w ramach całej sieci dzięki analizie osi czasu z opisem aktywności użytkownika.

  • Aktywne wykrywanie zagrożeń — Funkcja, która pozwala na bieżąco wykrywać i analizować schemat zachowań nieuczciwych użytkowników, uniemożliwiając im zdobycie nieuprawnionego dostępu do kluczowych zasobów sieciowych.

Śledź aktywność użytkowników w sieci.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.

Dziękujemy!

Trwa pobieranie i zostanie zakończone w ciągu kilku sekund!
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, pobierz ręcznie tutaj