Monitorowanie zapory systemu Windows

Zapora systemu Windows chroni hostów przed atakami sieciowymi, przez co stanowi ważny komponent sieciowego systemu bezpieczeństwa. Zapory sieciowe mogą umożliwiać lub blokować ruch sieciowy, aby dostęp do zasobów miały tylko zaufane strony. Właściwa konfiguracja zapory systemu Windows jest istotną kwestią dla każdego administratora zabezpieczeń, ponieważ zmiany mogą potencjalnie powodować luki w zabezpieczeniach i narażać systemy na ataki. Dlatego jest tak ważne, aby administratorzy zabezpieczeń poddawali inspekcji dane dziennika zdarzeń zapory systemu Windows.

Korzystanie z analizatora dziennika zapory systemu Windows, takiego jak EventLog Analyzer, pozwala monitorować aktywność w zaporach systemu Windows dzięki kompleksowym, wstępnie zdefiniowanym raportom graficznym, a także analizować te informacje, by zyskiwać użyteczne spostrzeżenia. Inspekcja zmian wprowadzonych do zapór sieciowych pozwala użytkownikowi zyskać pełną kontrolę. Ponadto dzięki wysyłanym w czasie rzeczywistym alertom bezpieczeństwa SMS lub e-mail wszelkie ataki sieciowe można szybko identyfikować i ograniczać.

Inspekcja dzienników zapory systemu Windows

Narzędzie EventLog Analyzer pozwala poddawać inspekcji zaporę systemu Windows. Śledzenie zmian wprowadzonych do ustawień i konfiguracji, w tym resetowania konfiguracji i zmian zasad grupowych. Kontrolowanie wszystkich reguł zapory, w tym dodawanych, usuwanych lub modyfikowanych reguł. Zmiana reguły zapory, przypadkowa lub złośliwa, może spowodować przyznanie zasobów komuś, kto nie powinien mieć do nich dostępu, co może jednocześnie narazić systemy na ryzyko.

Śledzenie wszystkich tych zmian jest możliwe dzięki dostępnym w narzędziu raportom o dziennikach zapór systemu Windows, aby zawsze je należycie ustawiać.

Identyfikacja ataków na zapory systemu Windows

Nie licząc raportów na temat zapór systemu Windows, narzędzie EventLog Analyzer oferuje wstępnie zdefiniowane alerty o zagrożeniach. Narzędzie stale skanuje komunikaty dziennika pod kątem zagrożeń, generując alerty SMS i e-mail w momencie wystąpienia ataku. Alerty w czasie rzeczywistym pozwalają szybko zwalczać ataki wolumetryczne (flood attack), spoofing, ataki SYN, ataki za pomocą zapytania ping (typu Ping of Death) oraz ataki pół-skanerskie (typu half scan). Można też pójść o krok dalej i automatycznie uruchamiać programy po wykryciu alertu, aby szybko ograniczać zagrożenia bezpieczeństwa w sieci. Alerty w czasie rzeczywistym EventLog Analyzer na zaporę systemu Windows pozwalają zabezpieczać sieć przed atakami.