Przeszukiwanie danych dzienników pod kątem informacji o bezpieczeństwie sieciowym

video thumb

Wykrywanie aktywności hakerów i pracowników wewnętrznych nigdy nie było łatwe. Przedsiębiorstwa mogą mieć najlepsze rozwiązania bezpieczeństwa sieciowego w celu wykrywania anomalii sieciowych i przeciwdziałania im, a mimo to zasoby sieciowe ciągle padają ofiarą ataków. Ochrona sieci przed każdym atakiem nie jest możliwa, ale istnieje jedno niezawodne źródło, które może pomóc w wykryciu aktywności hakerów oraz informatorów - Twoje dane dzienników. Administratorzy IT muszą przeprowadzać badania śledcze, przeszukując dane dzienników w celu znalezienia intruza sieciowego oraz problemów sieciowych. Twoje dane dziennika posiadają szczegółowy rejestr wszystkich aktywności, które miały miejsce w sieci. Administratorzy IT powinni wykorzystywać informacje o bezpieczeństwie sieciowym dostarczone przez dane dzienników wygenerowane przez urządzenia.

Ręczne przeszukiwanie danych dzienników jest niemożliwe, ponieważ wymagałoby to ręcznego sprawdzania tysięcy rejestrów zdarzeń. Czy nie byłoby wspanialee, gdyby wystarczyło wpisać pewne słowa kluczowe, aby w kilka sekund uzyskać wyniki wyszukiwania? W ten sposób można wyeliminować trudny proces ręcznego przeszukiwania dzienników. Korzystając z funkcjonalności wyszukiwania dzienników w EventLog Analyzer można uzyskać precyzyjne informacje, których potrzebujesz i podjąć proaktywne środki w celu zabezpieczenia sieci i przeciwdziałania zagrożeniom sieciowym.

Silnik wyszukiwania dzienników w EventLog Analyzer

Funkcjonalność przeszukiwania dzienników w EventLog Analyzer jest bardzo prosta w użyciu i pozwala na wyszukiwanie dowolnej składni. Gdy użytkownik wpisuje kryteria wyszukiwania w pasku przeszukiwania, EventLog Analyzer szybko sprawdza surowe dzienniki i uzyskuje wyniki dla swojego kryterium wyszukiwania. Kryteria wyszukiwania mogą składać się z Wieloznaczników, Wyrażeń, i Operatorów logicznych. EventLog Analyzer pozwala również na Wyszukiwania grupowe i Wyszukiwania zakresu. EventLog Analyzer nie ogranicza się do zestawu wstępnie zdefiniowanych pól podczas przeprowadzania wyszukiwania. Można wyszukiwać korzystając z numerów ID zdarzeń, wagi, źródeł, nazw użytkownika, adresów IP, itd. lub kombinacji powyższych w celu spełnienia wymogów wyszukiwania.

Wyszukiwanie dzienników w EventLog Analyzer pomaga użytkownikom wykonywać analizę śledczą. Użytkownicy mogą w łatwy sposób sprawdzić terabajty surowych danych i uzyskać to, czego potrzebują korzystając z funkcji przeszukiwania w EventLog Analyzer.

Przeszukiwanie dzienników korzystając z prostego i zaawansowanego przeszukiwania

video thumb

EventLog Analyzer zapewnia dwa podstawowe mechanizmy wyszukiwania; Proste wyszukiwanie i Wyszukiwanie zaawansowane. Obie metody przeszukiwania zapewniają wydajne możliwości przeszukiwania danych w dziennikach.

Zaawansowane i proste wyszukiwanie w EventLog Analyzer pozwala administratorom sieci na dokładne wskazanie wpisu dziennika, który doprowadził do pojawienia się czynności bezpieczeństwa, wskazać dokładny czas, w którym pojawiło się omawiane zdarzenie, kto próbował wykonać czynność, a takżę lokalizację, z której nastąpiło działanie.

Proste wyszukiwanie EventLog Analyzer pozwala użytkownikom na poszukiwanie czegokolwiek przez wpisanie zapytania wyszukiwania w oknie wyszukiwania. W momencie wpisywania wyszukiwanej frazy użytkownik uzyskuje automatyczne podpowiedzi, co powoduje, że cały proces staje się jeszcze prostszy. Wyszukiwanie proste pozwala użytkownikom na stosowanie Wieloznaczników, Wyrażeń, i Operatorów logicznych w czasie wpisywania wyszukiwanej frazy. Można również stosować Wyszukiwania grupowe i Wyszukiwania zakresu podczas korzystania z wyszukiwania prostego.

Wyszukiwanie zaawansowane EventLog Analyzer ma dużo bardziej wyrafinowane możliwości wyszukiwania, natomiast prostota zastosowania jest taka sama jak w przypadku wyszukiwania prostego. Zaawansowane wyszukiwanie stosowane jest, gdy użytkownik próbuje wykonać analizę przyczyny problemu przez korelację wielu zdarzeń i atrybutów. Zaawansowane wyszukiwanie pozwala użytkownikom na przeszukiwanie, korzystając z różnych grup kryteriów jednocześnie. W czasie stosowania zaawansowanego wyszukiwania można również stosować filtry, aby odfiltrowa odpowiednie rodzaje zdarzeń, ważności oraz inne atrybuty.

Administratorzy IT tworzą złożone zapytania w celu przeprowadzenia wyszukiwania dzienników. Bardziej uciążliwe jest, kiedy próbuje się wykonać częściej takie same wyszukiwanie i za każdym razem należy wpisać całe skomplikowane zapytanie, aby uzyska wyniki wyszukiwania. Czy nie byłoby prościej, gdyby dzienniki miały zakładki i wyszukiwanie było wykonywane w prostszy sposób, bez konieczności wpisywania zapytania?

EventLog Analyzer zapewnia proste narzędzie do tworzenia znaczników, które pozwala na uproszczenie przeszukiwania dzienników i czyni je bardziej efektywnym. Narzędzie znaczników tworzy zakładki dzienników i przy następnym razie, kiedy chce się przeszukać dzienniki, można przeszukać je stosując nazwę znacznika zamiast wpisywania całej frazy zapytania. Funkcja ta zapewnia również możliwość dodawania/edytowania kryteriów wyszukiwania, pozwalając na udoskonalenie twojego wyszukiwania w dowolnym momencie. Istnieje także możliwość dodania wskazówek dla rozwiązywania problemów lub notatek do znacznika, co pomaga innym użytkownikom poprzez udostępnianie im tychj informacji podczas analizy dzienników.