Inspekcja dzienników zdarzeń

Maszyny Windows w każdej organizacji IT codziennie generują olbrzymie ilości danych dzienników. Dzienniki te zawierają cenne informacje, które mogą okazać się przydatne dla Ciebie:

 • Uzyskaj przegląd całej aktywności sieciowej na różnych poziomach ważności w dziennikach zdarzeń Windows.
 • Identyfikuj anomalie sieciowe i potencjalne luki bezpieczeństwa sieciowego.
 • Identyfikuj zdarzenia takie jak wielokrotne nieudane logowania, próby dostępu do stron lub plików bez odpowiednich uprawnień oraz wiele innych.
 • Znajdź przyczynę każdego problemu.

Ponieważ inspekcje dzienników zdarzeń Windows są potrzebne do ochrony Twojej organizacji przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa jest to zadanie herkulesowe. Na szczęście EventLog Analyzer jest narzędziem do raportowania i zarządzania dziennikami, którego zadaniem jest ułatwianie Ci tego zadania.

Inspekcje dzienników zdarzeń Windows w EventLog Analyzer

EventLog Analyzer zapewnia pełne możliwości zarządzania i inspekcji Twoich dzienników zdarzeń Windows dzięki:

 • Wsparciu dzienników zarówno w formatach EVT jak i EVTX. Pierwszy wspierany jest przez Windows NT, XP, 2000 i 2003 na stacje robocze i serwery, natomiast drugi jest wspierany przez późniejsze wersje w tym Windows 7 i Windows 8.
 • Zbieraniu, analizie, raportowaniu i archiwizacji danych dzienników zdarzeń generowanych w sieci Windows Twojego przedsiębiorstwa zarówno na serwerach jak i stacjach roboczych.
 • Technologii bezagentowej zbierania danych dzienników zdarzeń.
 • Łatwym inspekcjom Twoich dzienników zdarzeń i generowaniu setek wstępnie zdefiniowanych raportów w tym raportów zgodności prawnej.
 • Normalizowaniu danych dziennika zdarzeń na serwerze centralnym.
 • Archiwizacji dzienników tak, aby były bezpieczne, zaszyfrowane i elastyczne.
 • Alertom czasu rzeczywistego wysyłanym przez e-mail lub SMS dla niepowodzenia logowania, dostępu do obiektów, anomalii sieciowych i wielu innych.
 • Prostej i zaawansowanej opcji przeszukiwania dzienników dla dogłębnej analizy dzienników.

Funkcje Inspekcji dzienników zdarzeń

Zbieranie dzienników zdarzeń:

 • Dzienniki zdarzeń zbierane są korzystając z mechanizmu bezagentowego.
 • Podsumowanie zebranych dzienników może być przejrzane na pulpicie nawigacyjnym.
 • Dla każdego hosta wyświetlona jest liczba błędów, ostrzeżeń, niepowodzeń oraz innych wiadomości.
 • Pulpit nawigacyjny pomaga Ci w codziennej identyfikacji hosta generującego największą liczbę błędów, ostrzeżeń lub niepowodzeń.

Raporty Dziennika zdarzeń:

 • EventLog Analyzer wykonuje inspekcję wszystkich danych Twoich dzienników zdarzeń i generuje bardzo wiele wstępnie zdefiniowanych raportów.
 • Dzienniki zdarzeń zapisują sytuacje, takie jak nieudane logowania, blokady konta, nieudane próby dostępu do plików bezpieczeństwa, zmiany wykonywane w dzienniku zabezpieczeń, trendy zdarzeń i wiele innych. Wszystkie te dane są przesiewane i przedstawione w postaci raportów.

Alerty w czasie rzeczywistym Event Log

 • EventLog Analyzer powiadamia natychmiast przez e-mail lub SMS o zdarzenia takich jak potencjalne naruszenie zasad zabezpieczeń.
 • Funkcja ta pozwala na monitorowanie krytycznych serwerów i procesów w Twojej sieci Windows w czasie rzeczywistym.
 • Profile alertów mogą być definiowane wraz z pewnymi opcjami dostosowania podczas generowania raportów.
 • Można również zdefiniować jakie programy mają być uruchomione wraz z pojawieniem się alertu.

Inspekcje Event Log dla zgodności z przepisami:

 • Zgodność z przepisami jest wysokim priorytetem dla każdej organizacji. Niepowodzenie w zapewnieniu zgodności wytycznych inspekcji może prowadzić do bardzo surowych kar.
 • EventLog Analyzer generuje wstępnie przygotowane raporty dla dziennika zdarzeń w celu spełnienia wymogów inspekcji HIPAA, GLBA, PCI, DSS, SOX, FISMA i ISO 27001/2.
 • Można również dostosować raporty dla przyszłych reguł zgodności w celu zaspokojenia wymogów zgodności obwiązujących w przyszłości.

Funkcja śledcza Dziennika zdarzeń:

 • EventLog Analyzer zapewnia elastyczny silnik wyszukiwania tak, aby można było w prosty sposób przeszukiwać dzienniki zarówno w oryginalnej jak i sformatowanej formie.
 • Raporty śledcze generowane są niezwłocznie w oparciu o wyniki wyszukiwania.
 • Śledzenie przyczyny zdarzenia związanego z bezpieczeństwem jest bardzo proste i można uzyskać szczegóły takie jak czas wystąpienia, osobę odpowiedzialną za zdarzenie oraz lokalizację źródłową.
Inne funkcje

SIEM

EventLog Analyzer oferuje zarządzanie dziennikami, monitorowanie integralności plików i możliwość korelowania zdarzeń w czasie rzeczywistym z pojedynczej konsoli, co pomaga w spełnieniu wymogów SIEM, pokonaniu ataków bezpieczeństwa i w naruszeniu bezpieczeństwa danych.

Zarządzanie zgodnością IT

Spełnij warunki surowych wymogów przepisów PCI DSS, FISMA, HIPAA i wielu innych dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom i alertom. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Analiza śledcza dzienników

Wykonuj dogłębną analizę śledczą w celu znalezienia źródła ataków i określenia przyczyny incydentów. Zapisuj wyniki wyszukiwania, takie jak profile alertów, w celu łagodzenia przyszłych zagrożeń.

Konsola raportowania

Uzyskaj ponad 1000 wstępnie zdefiniowanych raportów dla Windows, Unix/Linux, aplikacji i urządzeń otoczenia sieciowego, które pomogą spełnić wymogi inspekcji bezpieczeństwa i wymogów zgodności. Twórz łatwo dostosowane raporty dla szczególnych potrzeb.

Alerty w czasie rzeczywistym

Wykrywaj anomalie, zagrożenia i próby naruszenia bezpieczeństwa danych dzięki alertom e-mail/SMS w czasie rzeczywistym. Narzędzie to jest wyposażone w ponad 700, dokładnie przygotowanych, kryteriów alertów oraz w kreator łatwego tworzenia dostosowanych profilów alertów.

Korelacja dziennika zdarzeń w czasie rzeczywistym

Dzięki silnikowi korelacji w czasie rzeczywistym EventLog Analyzer proaktywnie przeciwdziała atakom bezpieczeństwa. Rozwiązanie to ma ponad 70 wstępnie zdefiniowanych reguł dotyczących integralności plików, aktywności użytkownika, instalowania złośliwego oprogramowania oraz wielu innych.

 

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas o tym
Jeżeli chciałbyś zobaczyć inne funkcje zaimplementowane w EventLog Analyzer, powiedz nam o tym. Kliknij, aby kontynuować