Zbieranie dzienników systemowych i dzienników zdarzeń systemu Windows

Narzędzie EventLog Analyzer zbiera dzienniki zdarzeń z rozproszonych urządzeń z systemem Windows lub dzienniki systemowe z rozproszonych urządzeń Linux i UNIX, przełączników i routerów (Cisco). Raporty z dzienników zdarzeń są generowane w czasie rzeczywistym w celu wyświetlenia ważnych informacji o systemie w całej sieci.

Do zbierania dzienników nie wymaga się agentów/oprogramowania klienckiego

Do zbierania dzienników zdarzeń aplikacja eventlog analyzer nie wymaga instalowania osobnego agenta na każdym komputerze, z której zbierane są dzienniki. W istocie, agent zbierający dzienniki zdarzeń systemu Windows i komunikaty dzienników systemowych jest obecny jako część samego serwera EventLog Analyzer. W ten sposób aplikacja eventlog analyzer wykonuje zadanie zbierania dzienników zdarzeń bez dodatkowego obciążania urządzeń.

Zbieranie dzienników zdarzeń systemu Windows i dzienników systemowych Linux/Unix

Program EventLog Analyzer zbiera zdarzenia generowane przez komputery z systemem Windows i UNIX bez wdrażania agenta. Konfiguracja programu EventLog Analyzer do zbierania i tworzenia raportów dot. zdarzeń z serwera, jest prostym procesem zarówno dla systemów Windows jak i UNIX.

Zbieranie dzienników przełączników i routerów Cisco

Narzędzie EventLog Analyzer zbiera dzienniki generowane przez przełączniki i routery Cisco. Skonfigurowanie przełączników i routerów Cisco do wysyłania dzienników systemowych do programu EventLog Analyzer jest proste.

Filtry bazy danych do eliminowania zbędnych informacji w dziennikach podczas zbierania dzienników zdarzeń

Narzędzie EventLog Analyzer pozwala na zastosowanie filtrów zdarzeń na zebranych dziennikach zdarzeń, przed zapisaniem ich w bazie danych. Dzięki filtrom zdarzeń można przechowywać w bazie danych tylko niezbędne dzienniki zdarzeń, ułatwiając wyszukiwanie konkretnych zdarzeń i optymalizując pojemność bazy danych.

Automatycznie zbieraj dzienniki za okres, proces modułu zbierania danych dzienników ELA nie działa

Ta krytyczna funkcja zbierania dzienników zapewnia, że dzienniki nie są tracone nawet podczas przestoju procesu modułu zbierania danych dzienników.

Powiadomienie o alercie w przypadku awarii procesu modułu zbierania danych dzienników ELA

EventLog Analyzer pozwala na skonfigurowanie powiadomienia o alercie przez e-mail dla użytkownika(-ów), w przypadku gdy proces zbierania dzienników w EventLog Analyzer ulegnie awarii. Alert e-mail może być skonfigurowany do wielu identyfikatorów e-mail.

Grupy urządzeń

EventLog Analyzer umożliwia tworzenie grup urządzeń w celu zbierania danych i generowania raportów dot. wyłącznie określonych urządzeń. Jest to przydatne w przypadku monitorowania zachowania zdarzeń i wydajności systemu dla wybranej grupy krytycznych serwerów.

Zaawansowane zarządzanie użytkownikami

Twórz różnych użytkowników, aby uzyskać dostęp do dzienników zdarzeń i generować raporty. Podczas gdy administratorzy mają dostęp do wszystkich funkcji, goście będą mogli jedynie generować raporty i pobierać zarchiwizowane dzienniki zdarzeń.

Zbieraj i analizuj potrzebne dzienniki z systemu Windows i urządzeń korzystających z protokołu Syslog.

Uzyskaj bezpłatną wersję próbną