Analizator dziennika serwera sieci Web IIS

Serwer sieci Web IIS firmy Microsoft należy do najpopularniejszych obecnie serwerów sieciowych. Serwer sieci Web IIS jest narzędziem do przetwarzania globalnych zapytań oraz udostępniania witryn i treści internetowych, dlatego należy monitorować jego wykorzystanie oraz wydajność, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo takiego serwera sieciowego. Wszystkie informacje niezbędne do osiągnięcia tego efektu są dostępne w dziennikach serwera sieci Web IIS, które zawierają informacje na temat prób dostępu, aktywności użytkownika, błędów oraz zdarzeń zabezpieczeń.

EventLog Analyzer to doskonałe narzędzie do inspekcji serwera sieci Web, pomagające przesiewać olbrzymie ilości dzienników w wydajny i skuteczny sposób. Rozwiązanie to stanowi również świetne narzędzie do zarządzania i monitorowania. Jako oprogramowanie do zarządzania dziennikami, pomaga zarządzać serwerami sieci Web IIS automatycznie importując dzienniki serwerów sieci Web IIS na podstawie harmonogramu. Pomaga to użytkownikom automatycznie je analizować, przeszukiwać i archiwizować. Narzędzie wspomaga monitorowanie serwerów sieci Web IIS, generując wstępnie zdefiniowane raporty i alerty na temat wykorzystania serwerów, błędów i wszelkich prób ataków.

Generowane za pomocą narzędzia EventLog Analyzer Serwer IIS raporty o dziennikach są klasyfikowane według trzech grup ułatwiających dostęp:

Najważniejsze raporty dotyczące serwera sieci Web IIS

 • Identyfikacja najczęstszych prób dostępu do serwera, w tym najczęstszych gości, najpopularniejszych systemów operacyjnych i przeglądarek, przeprowadzanie inspekcji dzienników użytkownika IIS.
 • Raporty o użytkownikach serwera IIS pozwalają zdobyć Informacje na temat rodzajów stron, obrazów i plików, które są najbardziej popularne w witrynie.
 • Identyfikacja błędów, które są spotykane najczęściej.
 • Pozyskiwanie kompleksowego widoku na temat aktywności serwera za pomocą raportów trendów i raportów przeglądowych.

Dostępne raporty

Najczęstsi użytkownicy | Najpopularniejsze metody | Najpopularniejsze strony | Najpopularniejsze zapytania | Najpopularniejsze obrazy | Najpopularniejsze typy plików | Najczęstsi goście | Najpopularniejsze przeglądarki | Najpopularniejsze systemy operacyjne | Najczęstsze błędy | Najczęstsze błędy Windows | Najczęstsze hosty | Trendy serwera IIS| Przegląd serwera IIS

Raporty o błędach serwera sieci Web IIS

 • Wykrywanie problemów, z którymi użytkownicy mogą się stykać w danej witrynie internetowej oraz otrzymywanie alertów o błędach za pomocą analizy błędów logowania IIS.
 • Dzięki funkcji raportowania dzienników z kodami błędów IIS można hierarchizować i naprawiać błędy, aby udoskonalić witrynę oraz zapewnić spójne i satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika.

Dostępne raporty

HTTP Pomyślny status | Nieudane uwierzytelnianie użytkownika | HTTP Nieprawidłowe żądanie | HTTP Wymagana płatność | Odmowa dostępu do witryny | Zmiana hasła | HTTP Żądany identyfikator URI zbyt długi | HTTP Żądany obiekt zbyt duży | HTTP Nie można zrealizować oczekiwania | HTTP Nieobsługiwany typ nośnika | HTTP Błąd blokady | HTTP Nieprawidłowa brama | Odrzucono adres IP | Dostęp do odczytu_Zabroniony | Dostęp do zapisu_Zabroniony | Usługa niedostępna | Limit czasu bramy | Nie można zrealizować poświadczeń autoryzacji UNC | Odmowa bezpośredniego zapytania do Global.asa | Operacja wej./wyj. przerwana | Ponowne uruchomienie serwera sieci Web | Serwer sieci Web zajęty | Raporty informacyjne | Raporty o powodzeniu | Raporty o przekierowaniu | Błędy klienta | Błędy serwera

Raporty o atakach na serwer sieci Web IIS

 • Identyfikacja pewnych najpopularniejszych i najbardziej niebezpiecznych ataków na serwery sieci Web, w tym ataków związanych z wstrzyknięciem kodu SQL lub ataków typu „odmowa usługi”.
 • Błyskawicznie reaguj na ataki, aby zabezpieczyć kluczowe i poufne dane serwera oraz zapobiec awarii witryny.

Dostępne raporty

Raporty o wstrzyknięciu kodu SQL | Raporty o działaniu skryptów pomiędzy witrynami | Żądania dotyczące złośliwych adresów URL | Wykonanie złośliwych plików | Wykonanie plików cmd.exe oraz root.exe | Wykonanie xp_cmdshell | Dostępy do zasobów administratorów | Lista katalogów z odmową | Ataki typu „odmowa usługi” | Przechodzenie katalogów | Nagłówek poczty ze spamem

Analiza logów, zarządzanie dziennikami i zgodnością IT dla SIEM.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here