Monitorowanie dzienników zdarzeń Windows

Poważne naruszenia bezpieczeństwa danych zdarzają się w wyniku ingerencji pracowników, a mimo to organizacje niewystarczająco monitorują wewnętrzną aktywność sieciową. Badanie CyberSecurity Watch 2011 wykazało, że 33 procent sprawdzonych ataków wewnętrznych było tak samo kosztownych jak ataki zewnętrzne. Badanie wykazało również, że ataki wewnętrzne stają się coraz bardziej wyrafinowane i mogą powodować poważne szkody w reputacji organizacji, błędne funkcjonowanie kluczowych systemów oraz utratę informacji poufnych i własnościowych. (Pobierz badanie - PDF)

Monitorowanie aktywności sieci wewnętrznej stało się podstawowym wymogiem organizacji - zarówno dużych jak i małych. W celu zabezpieczenia sieci pod kątem naruszeń zasad i zagrożeń bezpieczeństwa, organizacje muszą zastosować proaktywne metody zapewnienia bezpieczeństwa sieci i danych. Monitorowanie danych dziennika zdarzeń jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania anomalii sieciowych, prób naruszenia danych i śledzenia intruzów sieciowych.

Minimalizuj zagrożenia wewnętrzne poprzez monitorowanie danych dziennika zdarzeń

Większość organizacji ma środowisko sieciowe, które zawiera serwery i stacje robocze Windows. Systemy operacyjne Microsoft Windows generują różne dzienniki zdarzeń a logi te, jeżeli są monitorowane, mogą pomóc administratorom sieci w zabezpieczeniu ich sieci pod kątem zagrożeń wewnętrznych i dla przeprowadzania badań śledczych dzienników. Dziennik zdarzeń zawiera kluczowe informacje, takie jak nieudane próby logowania, niepowodzenia logowania, nieudane próby dostępu do zabezpieczonych plików, próby modyfikacji dzienników bezpieczeństwa itd. a to pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa organizacji od zagrożeń sieciowych.

Dzienniki zdarzeń generowane są w formatach EVT i EVTX. Windows NT, XP, 2000 i 2003 w wersjach serwer i stacji roboczych,które wspierają format dzienników EVT.Windows Vista i Serwer 2008 wykorzystują format EVTX. Monitorowanie zdarzeń dzienników Windows (w formatach EVT i EVTX) w różnych wersjach Windows staje się wyzwaniem dla administratorów sieci, a ręczne monitorowanie tych dzienników zdarzeń jest niewygodne i czasochłonne.

EventLog Analyzer automatyzuje monitorowanie dzienników zdarzeń

EventLog Analyzer - Oprogramowanie monitorujące dzienniki zdarzeń, które zapewnia kompletne monitorowanie dzienników zdarzeń. Zbiera, analizuje, raportuje i archiwizuje dzienniki zdarzeń danych generowane przez przemysłową sie

Windows - Serwery i stacje robocze. Oprogramowanie monitorujące dzienniki zdarzeń jest kompatybilne z wszystkimi formatami dzienników zdarzeń Windows (EVT i EVTX) generowanych przez różne systemy operacyjne Windows, takie jak:

 • Windows 2003 Server
 • Windows 2008
 • Windows NT
 • Windows 2000
 • Windows XP
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Wszystkie pozostałe systemy operacyjne Windows

Dane dziennika zdarzeń zbierane są przy wykorzystaniu technologii bezagentowej ze wszystkich Twoich maszyn Windows. Dane dziennika zdarzeń są monitorowane i analizowane w centralnej lokalizacji - Maszynie serwerowej EventLog Analyzer. Oprogramowanie monitorujące dzienniki Windows zdolne jest do monitorowania zdarzeń systemowych w serwerach i stacjach roboczych Windows w środowisku sieciowym i do wysyłania alertów w czasie rzeczywistym przez SMS lub e-mail w momencie pojawienia się anomalii sieciowych.

EventLog Analyzer - Korzyści narzędzia monitorującego dzienniki zdarzeń:

 • Bezagentowe zbieranie dzienników zdarzeń - Możliwość zbierania, normalizowania, monitorowania, analizowania, raportowania i archiwizowania plików dzienników zdarzeń Windows w formatach EVT i EVTX.
 • Monitoruje dane dziennika zdarzeń i generuje raporty dla inspekcji zgodności prawnej
 • Centralne repozytorium dla Twoich danych dziennika zdarzeń Windows
 • Wykrywanie zdarzeń bezpieczeństwa sieciowego takich jak nieudane logowania, dostęp do obiektów, czyszczenie dzienników inspekcji, itd.
 • Zgodny z wszystkimi wersjami systemu Windows: Windows Serwer 2003 i 2008, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 i Windows Vista
 • Uzyskuj alerty w czasie rzeczywistym , kiedy zdarzają się anomalie sieciowe w Twojej sieci Windows.
 • Proste i zaawansowane opcje przeszukiwania surowych danych dziennika zdarzeń Windows.

EventLog Analyzer - funkcje monitorowania dzienników zdarzeń:

Zbieranie informacji i monitorowanie dziennika zdarzeń.

Windows Event Log Collection and Monitoring

Na okoliczność zbierania informacji dziennika zdarzeń oprogramowanie monitorujące nie wymaga osobnego agenta zainstalowanego na każdej maszynie, z których zbierane są logi. EventLog Analyzer wykorzystuje technologię bezagentowego zbierania dzienników zdarzeń Windows.

Zbierane dzienniki zdarzeń dostępne są w pulpicie nawigacyjnym z licznikami dla zdarzeń takich jak błędy, komunikaty ostrzeżeń lub innych szczególnych zdarzeń. Korzystając z tych liczników można przeglądać dane dzienników Windows w zorganizowany sposób powodując, że można szybko zdiagnozować problemy, jakie pojawiają się w systemach operacyjnych Windows.

Monitorowanie dzienników zdarzeń pod kątem zgodności prawnej

Windows Event Log Collection and Monitoring

Zgodność prawna stała się obecnie jednym z najwyższych priorytetów dla administratorów IT. Kluczowe dla organizacji jest śledzenie wytycznych inspekcji zgodności prawnej, ponieważ niespełnienie zgodności ze standardami prawnymi może prowadzić do otrzymania wysokich kar. EventLog Analyzer pozwala administratorom IT na spełnienie wymogów zgodności z przepisami przez monitorowanie i analizę dzienników zdarzeń z serwerów i stacji roboczych Windows w czasie rzeczywistym.

Dzięki EventLog Analyzer można generować wstępnie zdefiniowane lub określone raporty zgodności dla dzienników zdarzeń, aby sprostać inspekcjom takim jak HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO ISO 27001/2 oraz wielu innych. Oprogramowanie służące raportowaniu zgodności dziennika zdarzeń również zapewnia dodatkową funkcjonalność, która pozwala na tworzenie dostosowanych raportów dla nowej zgodności, mających na celu spełnienie rosnących wymogów prawnych dla zgodności również w przyszłości.

Przeszukiwanie śledcze i przeszukiwanie surowych danych dziennika zdarzeń

Windows Event Log Collection and Monitoring

EventLog Analyzer powoduje, że badanie śledcze dziennika zdarzeń jest bardzo łatwe dzięki możliwości korzystania z potężnego silnika wyszukiwania, w celu przeglądania zarówno surowych jak i sformatowanych dzienników zdarzeń. Bez przerwy tworzy raporty śledcze w oparciu o wyniki wyszukiwania. Administratorzy sieci mogą teraz przeglądać surowe dzienniki zdarzeń i wskazać dokładne wpisy dziennika, które doprowadziły do pojawienia się aktywności związanej z bezpieczeństwem, wskazać dokładny czas, w którym pojawiło się omawiane zdarzenie, kto próbował wykonać czynność, a także z jakiej lokalizacji nastąpiło działanie.

Funkcja wyszukiwania w oprogramowaniu do monitorowania dziennika zdarzeń pomoże w szybkim odnajdowaniu intruzów sieciowych i jest całkiem przydatna dla organów ścigania i analizy śledczej. Zawęź wyniki wyszukiwania EventLog Analyzer dzięki niezawodnej funkcjonalności przeszukiwania dzienników, która oferuje łatwy mechanizm oparty o szczególne numery ID zdarzeń dotyczące zasad przedsiębiorstwa lub o wybrany rodzaj zdarzenia: błąd, ostrzeżenie, niepowodzenie, lub inne. Archiwizowane dzienniki Windows mogą być importowane, a następnie przeszukiwanie pod kątem incydentów bezpieczeństwa w surowych dziennikach zdarzeń.

Generowanie raportów z serwerów i stacji roboczych Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer posiada kilka wstępnie zdefiniowanych lub przygotowanych raportów opartych o dzienniki zdarzeń odebrane z serwerów i stacji roboczych Windows. Raporty te pokazują szczegóły takie jak nieudane logowania, niepowodzenia logowania w wyniku użycia nieprawidłowych haseł, blokady konta, nieudane próby dostępu do plików bezpieczeństwa, próby modyfikacji dzienników zabezpieczeń, trendy zdarzeń oraz wiele innych. Korzystając z tych raportów, administratorzy mogą w łatwy sposób określić użytkowników problematycznych i źle funkcjonujące maszyny, co pozwala skrócić okres poszukiwania usterek i rozwiązywania problemów.

EventLog Analyzer pozwala na korzystanie z różnych kryteriów generowania dostosowanych raportów dla danych wygenerowanych z dziennika zdarzeń Windows. Kryteria to: Wiadomości dziennika, użytkownicy, numer ID zdarzenia i typ/powaga zdarzenia.

Konfiguruj alerty czasu rzeczywistego w stacjach roboczych i serwerach Windows

Custom Event Log Reports, Event Log Monitor Reports

EventLog Analyzer generuje alerty czasu rzeczywistego o dziennikach zdarzeń i powiadamia administratorów, kiedy zostanie utworzone zdarzenie spełniające określone wcześniej kryteria. Alerty pomagają administratorom na monitorowanie krytycznych serwerów i procesów w sieci Windows w czasie rzeczywistym.

Można zdefiniować, która stacja robocza lub serwer Windows, albo która grupa hostów Windows ma być monitorowana. Można również ustawić wysyłanie alertów w oparciu o generowanie zdarzeń z konkretnym typem dziennika, numerem ID zdarzenia, komunikatem dziennika lub poziomem ważności.Alerty zdarzeń wysyłane są w czasie rzeczywistym przez e-mail, sms i przez wybrane uruchomione programy.

Inne funkcje

Zarządzanie dziennikami systemowymi serwerów

EventLog Analyzer zbiera i analizuje dane dzienników z serwerów Linux/Unix w celu zapewnienia raportów „w locie”, które pozwalają wykrywać podejrzane zachowania, nieprawidłową działalność syslog oraz wiele innych.

Analiza dzienników aplikacji

Analizuj dzienniki aplikacji z serwerów IIS i Apache, baz danych Oracle i MS SQL, aplikacji DHCP Windows i Linux oraz wielu innych. Osłabiaj ataki bezpieczeństwa aplikacji dzięki raportom i alertom czasu rzeczywistego.

Monitorowanie dzienników Active Directory

Monitoruj wszystkie rodzaje danych dziennika infrastruktury. Śledź incydenty niepowodzenia w czasie rzeczywistym i buduj dostosowane raporty do monitorowania wybranych przez siebie specyficznych zdarzeń Active Directory.

Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych

Monitoruj i śledź aktywność użytkowników uprzywilejowanych w celu spełnienia wymogów PUMA. Uzyskaj gotowe raporty o krytycznych aktywnościach, takich jak niepowodzenia logowania, przyczynach niepowodzenia logowania oraz wielu innych.

Zarządzanie serwerem wydruku

Monitoruj i wykonuj inspekcje serwerów wydruku ze szczegółowymi raportami o wydrukowanych dokumentach, próbach wydruku dokumentów bez odpowiednich uprawnień, nieudanych zadaniach drukowania oraz przyczynach niepowodzeń oraz wiele innych.

Zarządzanie zgodnością IT

Spełnij wymogi surowych wymogów przepisów PCI DSS, FISMA, HIPAA i wielu innych dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom i alertom. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas o tym
Jeżeli chciałbyś zobaczyć inne funkcje zaimplementowane w EventLog Analyzer, powiedz nam o tym. Kliknij, aby kontynuować