Monitorowanie urządzeń sieciowych

Typowa infrastruktura sieciowa oprócz serwerów i klientów, składa się także z wielu innych elementów. Monitorowanie wszystkich urządzeń sieciowych jest konieczne, ponieważ zapewnia pełen widok środowiska sieciowego. Przykładowo, jeżeli błąd w zaporze pozwala na nielegalny dostęp do sieci, będzie można przeprowadzić dokładną analizę śledczą jedynie, gdy dostępna jest informacja z inspekcji zapory. Pierwszym krokiem w monitorowaniu wydajności sieciowej i bezpieczeństwa jest zbieranie i analiza dzienników urządzeń sieciowych. Można dokonać tego w prosty sposób, korzystając z EventLog Analyzer.

Monitorowanie urządzeń sieciowych z EventLog Analyzer

 • EventLog Analyzer jest narzędziem do monitorowania urządzeń sieciowych, które pomaga w zarządzaniu dziennikami sieciowymi.
 • Narzędzie ma wbudowane wsparcie dla różnego rodzaju urządzeń sieciowych takich jak routery, przełączniki, wykrywania nieautoryzowanego dostępu i systemów przeciwdziałania oraz zapór.
 • Można również zdefiniować dostosowane dzienniki dla nierozpoznanych urządzeń przez wykorzystanie funkcji analizy składniowej i indeksowania uniwersalnych dzienników.
 • Wstępnie zdefiniowane raporty pokrywają szerokie potrzeby raportowania. Przedstawione są jako łatwe w zrozumieniu tabele, wykresy i listy i mogą być one dostosowane.
 • Dostosowane raporty mogą również być zdefiniowane i zaplanowane zgodnie z potrzebami.
 • Alerty czasu rzeczywistego powiadamiają o znaczących zdarzeniach w sieci.

Routery i przełączniki

 • Routery i przełączniki przekierowują ruch w Twojej sieci. Urządzenia te muszą funkcjonować dobrze w celu zapewnienia ciągłej komunikacji w sieci.
 • Istotne jest monitorowanie dostępu do tych urządzeń w sieci i sprawdzanie czy są prawidłowo skonfigurowane oraz jaki ruch przez nie przechodzi.
 • Monitorowanie dzienników routerów i przełączników może pomóc w przeciwdziałaniu potencjalnym atakom i zabezpieczaniu Twojej sieci.
 • EventLog Analyzer wspiera wszystkie rodzaje routerów i przełączników od Cisco poprzez innych popularnych sprzedawców.

Systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom

 • Systemy wykrywania włamań (IDS) zaprojektowane są w celu rozpoznawania podejrzanej aktywności i ruchu wchodzącego do sieci. Reagują one na takie sytuacje poprzez wysyłanie alertów administratorom lub też tworzenie dzienników zdarzenia.
 • Systemy zapobiegania włamaniom (IPS) wykrywają również niechciane pakiety, które próbują wejść do sieci i odpowiadają odrzuceniem pakietów i zapisaniem zdarzenia w dzienniku.
 • Kluczowym jest wykonywanie inspekcji dzienników generowanych na tych urządzeniach sieciowych, ponieważ pozwala to na wizualizację bezpieczeństwa i kondycji Twojej sieci,oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Zapory

 • Zapory sieciowe, kontrolują ruch w sieci podobnie do IPS przez blokowanie podejrzanym lub niechcianym danym możliwości dostępu lub opuszczenia sieci. Sprawdzają nagłówki pakietów pod kątem zgodności z zestawem reguł, natomiast IPS kontrolują całe pakiety.
 • Analizowanie dzienników zapory zapewnia kluczowe informacje dotyczące transakcji między siecią Twojej organizacji a wszystkimi sieciami zewnętrznymi.
 • Można również monitorować zmiany w kontach użytkowników zapory, logowaniach i zestawach reguł zarządzających działaniami zapory.
 • Inspekcje zapory są kluczowe dla przeciwdziałania potencjalnym atakom bezpieczeństwa.
{}