Wyczerpujące inspekcje bazy danych Oracle dzięki EventLog Analyzer

Organizacje często przechowują poufne dane biznesowe takie jak rejestry klienta, informacje kart kredytowych, informacje finansowe i wiele innych w bazach danych serwerów Oracle. Repozytoria takich danych zazwyczaj stają się celem zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych ataków bezpieczeństwa. Jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa tych wrażliwych danych może w poważny sposób nadwerężyć zaufanie klienta w stosunku do organizacji. Z tego powodu, bezpieczeństwo baz danych jest wysokim priorytetem dla każdego administratora IT. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa baz danych administratorzy muszą wykonywać inspekcje serwerów baz danych Oracle, śledzić aktywność użytkowników o danych kluczowych i śledzić zmiany kont w serwerze bazy danych.

EventLog Analyzer ułatwia bezproblemowe inspekcje i monitorowanie baz danych Oracle dzięki gotowym raportom i alertom. Rozwiązanie to zapewnia szczegółowe raporty o:

 • aktywności użytkownika w bazie danych
 • zmianach dokonanych na kontach użytkowników
 • Użytkownikach uzyskujących dostęp do serwerów baz danych Oracle
 • Próbach naruszenia zabezpieczeń i wielu innych

Dzięki EventLog Analyzer można również otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym przez e-mail/SMS w momencie pojawienia się jakichkolwiek zmian w twoim serwerze bazy danych, anomaliach aktywności użytkowników, nieuprawnionym dostępie użytkowników, próbach naruszenia zabezpieczeń, dostępie do danych poufnych oraz wielu innych.

W jaki sposób EventLog Analyzer pomaga w wykonywaniu inspekcji Twojej bazy danych Oracle?

Monitorowanie baz danych Oracle

Monitoruj i śledź operacje wykonywane wewnątrz bazy danych Oracle dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom EventLog Analyzer, które zapewniają szczegółowe informacje na temat:

 • Zmian strukturalnych w bazie danych, takich jak: tworzenie, usuwanie lub modyfikacja tabel, klastrów, wyzwalaczy i wielu innych.
 • Wykonane zapytania bazy danych, takie jak wybór, wstawienia tabeli, aktualizacja schematu oraz wiele innych.

Raporty również zapewniają szczegółowe informacje na temat kto dokonał zmiany lub wysłał zapytanie skąd to zrobił i kiedy to zrobił.

Dostępne raporty

Profiles Created | Profiles Altered | Profiles Dropped | Users Created | Users Altered| Users Dropped | Roles Created | Roles Altered | Roles Dropped | Roles Granted | Revoked Roles | System Granted | System Revoked

Inspekcje zmian konta bazy danych Oracle

Ciągłe monitorowanie zmian w kontach użytkowników w tym: tworzenie kont użytkowników uprzywilejowanych, modyfikacja, zmiana roli itd. pomagają w identyfikacji prób ataków zabezpieczeń na poziomie ingerencji. To pozwala również na zatrzymanie tworzenia konta z dostępem back door i nieautoryzowanym dostępem do danych.

EventLog Analyzer zapewnia gotowe raporty, które pozwalają administratorom na wykonywanie inspekcji zmian w kontach użytkowników baz danych Oracle. Wyczerpujące raporty zapewniają informacje o:

 • Tworzeniu, modyfikacji i usuwaniu kont użytkowników.
 • Tworzeniu, modyfikacji i usuwaniu ról.
 • Przyznaniu lub usuwaniu roli dla konta użytkownika.
 • Kto utworzył/zmodyfikował lub usunął konto użytkownika lub role, skąd i kiedy dokonano tej zmiany.

Dostępne raporty

Connect events report | Sever startup report | Server shutdown report | User logon report | Failed logon attempts report | Logon trends reports | Failed logon trends reports | Oracle event trend reports | Remote logons report

Monitorowanie dostępu do serwera Oracle

Ponieważ serwery Oracle przechowują dane poufne, śledzenie dostępu użytkowników i aktywności serwera pomoże w przeciwdziałaniu przed nieautoryzowanym próbom dostępu.

EventLog Analyzer zapewnia szczegółowe raporty, które dostarczają informacje o tym kto uzyskiwał dostęp do serwera, kiedy to robił i skąd. Raporty te pozwalają administratorom na identyfikację prób nieautoryzowanego dostępu możliwie jak najwcześniej, chroniąc w ten sposób dane wrażliwe.

Rozwiązanie to zapewnia raporty o:

 • Logowaniach użytkowników, wylogowaniach użytkowników, zdalnym logowania użytkowników.
 • Nieudanych logowaniach użytkowników, poświadczeniach użytkownika z maksymalną liczbą prób błędnego logowania.
 • Raportach trendów logowania, nieudanych logowaniach, niepowodzeniach logowania.
 • Szczegółach uruchomienia i zamykania.

Dostępne raporty

SQL Injection report | Account lockouts | Denial of Service report | Expired passwords report

Raporty bezpieczeństwa baz danych Oracle

Celem ataków bezpieczeństwa zawsze są dane klienta lub dane poufne, które są przechowywane w bazie danych.

Administratorzy zabezpieczeń muszą natychmiast reagować na próby ataków w celu udaremnienia ataku lub w celu zmniejszenia szkód powstałych w wyniku ataku. Aby to wykonać, mogą przeprowadzić inspekcję w celu znalezienia głównej przyczyny i odtworzenia schematu ataku.

EventLog Analyzer zapewnia wstępnie zdefiniowane raporty bezpieczeństwa, szczególne dla baz danych Oracle, które pomagają w dokładnej wizualizacji zdarzeń, które miały miejsce. Raporty zapewniają informacje o:

 • Próbach ataków SQL Injection oraz Denial of Service, które mogą być przeanalizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa bazy danych w przyszłości.
 • Kiedy atak miał miejsce, jakie było źródło ataku, cel ataku oraz wiele innych danych, które mogą pomóc w pełnym zrozumieniu schematu ataku.
 • Konta użytkowników mogą być w łatwy sposób wykorzystane przez atakującego, jak na przykład konta użytkowników, które są zablokowane ze względu na niepowodzenia logowania lub konta użytkowników, których hasła straciły ważność.

Ponadto EventLog Analyzer pozwala na identyfikację próby ataku możliwie jak najszybciej, dzięki powiadomieniom czasu rzeczywistego wysyłanym przez e-maill/SMS.