Raporty zgodności z PCI DSS dostępne w EventLog Analyzer

Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) to zbiór norm bezpieczeństwa, które służą ochronie danych właścicieli kart przed naruszeniami. Pomaga w zapewnieniu ochrony danych kart przed kradzieżą zarówno wewnątrz organizacji, jak i w ramach zewnętrznych ataków siłowych. W obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa zgodność z PCI-DSS ma ogromne znaczenie dla handlowców zajmujących się kartami płatniczymi, a mianowicie kartami kredytowymi, debetowymi i bankomatowymi, a konsekwencje nieprzestrzegania przepisów mogą mieć katastrofalne skutki dla reputacji i finansów organizacji.

W celu zachowania zgodności, normy PCI-DSS zawierają 12 głównych wymagań i 2 specjalne załączniki dotyczące wymagań, które po wprowadzeniu ich w życie w organizacji znacznie poprawią bezpieczeństwo danych właścicieli kart obsługiwanych przez organizację. Aby organizacja była zgodna z PCI, musi przestrzegać wszystkich warunków określonych w wymaganiach w zakresie zabezpieczeń sieci i zasobów.

W obliczu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa zgodność z PCI-DSS ma ogromne znaczenie dla handlowców zajmujących się kartami płatniczymi, a konsekwencje nieprzestrzegania przepisów mogą mieć katastrofalne skutki dla reputacji i finansów organizacji.

Zgodność z PCI DSS jest już trudnym zadaniem, a do tego należy również udowodnić, że organizacja spełnia wymagania normy za pomocą zestawu raportów lub przez udzielenie odpowiedzi na kwestionariusze podczas inspekcji PCI. Inspekcja PCI jest przeprowadzana za pomocą zestawu kwestionariuszy lub przez wykwalifikowanego biegłego ds. bezpieczeństwa spoza organizacji.

Zgodność z przepisami PCI przy użyciu EventLog Analyzer

EventLog Analyzer, oprogramowanie do analizy dzienników i zarządzania nimi firmy ManageEngine pomaga zachować zgodność z PCI DSS. Dzięki prostemu w obsłudze i zaawansowanemu funkcjonalnie interfejsowi internetowemu oraz raportom dotyczącym zgodności z wymogami zachowanie zgodności z PCI DSS nie jest już czynnością czasochłonną i pochłaniającą zasoby. Raporty zgodności EventLog Analyzer głównie odpowiadają wymaganiu 10 PCI DSS, które mówi o śledzeniu i monitorowaniu wszystkich przypadków dostępu do danych właścicieli kart. Oprócz wymagania 10 EventLog Analyzer pomaga również zachować zgodność z kilkoma innymi wymaganiami PCI DSS.

Inne funkcje

Zarządzanie zgodnością IT

Zachowaj zgodność z rygorystycznymi wymaganiami przepisów prawa, takimi jak PCI DSS, FISMA, HIPAA i innymi za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów oraz alertów. Dostosuj istniejące raporty lub twórz nowe raporty, aby sprostać wewnętrznym wymaganiom w zakresie bezpieczeństwa.

SIEM

EventLog Analyzer pozwala na zarządzanie dziennikami, monitorowanie integralności plików i korelację zdarzeń w czasie rzeczywistym w ramach jednej konsoli, pomagając spełnić potrzeby w zakresie SIEM, zwalczać ataki i zapobiegać naruszeniom danych.

Monitorowanie integralności plików

Monitorowanie krytycznych zmian w poufnych plikach/folderach za pomocą alertów w czasie rzeczywistym. Uzyskaj szczegółowe informacje o użytkownikach dokonujących zmian, zakresie i czasie zmian oraz lokalizacji, z której ich dokonano, korzystając ze wstępnie zdefiniowanych raportów.

Zarządzanie dziennikami

Centralnie zarządzaj danymi dzienników ze źródeł w sieci. Uzyskaj wstępnie zdefiniowane raporty i alerty w czasie rzeczywistym pomagające spełnić wymagania w zakresie zabezpieczeń, zgodności i potrzeb operacyjnych.

Zbieranie dzienników

Centralnie zbieraj dane dzienników z serwerów lub stacji roboczych z systemem Windows, serwerów Linux/Unix, urządzeń sieciowych, takich jak routery, przełączniki, zapory i aplikacje, korzystając z metod bez użycia agenta lub opartych na agencie.

Analiza dziennika

Przeprowadź dogłębną analizę kryminalistyczną w celu odtworzenia ataków i zidentyfikowania głównej przyczyny incydentów. Zapisuj zapytania wyszukiwania jako profil alertu, aby zapobiegać przyszłym zagrożeniom.

Potrzebujesz dodatkowych funkcji? Poinformuj nas
Chętnie wysłuchamy, jakie dodatkowe funkcje powinniśmy wdrożyć w EventLog Analyzer. Kliknij tutaj, aby kontynuować

Studium przypadku:

W jaki sposób EventLog Analyzer pomaga firmie finansowej w skutecznym zachowania zgodności z przepisami PCI-DSS?

Zgodność z wymaganiem 10 PCI DSS przy użyciu EventLog Analyzer.

Zgodność z innymi wymaganiami PCI DSS przy użyciu EventLog Analyzer.