Narzędzie do inspekcji dzienników MS SQL Server

Ręczna inspekcja baz danych bywa syzyfową pracą. Najlepszym sposobem na skuteczne osiągnięcie tego celu będzie kompleksowe rozwiązanie, które uprości i zautomatyzuje proces monitorowania baz danych i aktywności. Rozwiązanie powinno również pozwolić administratorom baz danych monitorować, śledzić, błyskawicznie identyfikować przyczynę źródłową wszelkich problemów operacyjnych, a także wykrywać nieuprawniony dostęp do poufnych danych w czasie rzeczywistym.

Inspekcja dzienników Microsoft SQL Server za pomocą narzędzia EventLog Analyzer

EventLog Analyzer to kompleksowe narzędzie do monitorowania aktywności baz danych, które pomaga śledzić aktywność baz danych, dostępy oraz zmiany na koncie serwera w bazie danych Microsoft SQL Server. Oto najważniejsze cechy narzędzia EventLog Analyzer:

 • Automatyczne wykrywanie serwerów SQL: automatyczne wykrywanie wszystkich serwerów SQL w sieci.
 • Gotowe raporty: przeprowadzanie inspekcji z pomocą wstępnie przygotowanych raportów zawierających szczegółowe informacje na temat zapytań w języku definicji danych (DDL) oraz języku manipulacji danymi (DML).
 • Alerty w czasie rzeczywistym: otrzymywanie natychmiastowych alertów na temat nieuprawnionego dostępu do danych poufnych, a nawet do samego serwera baz danych.
 • Zarządzanie serwerem SQL: wydajne zarządzanie kontami SQL Server poprzez monitorowanie zmian na kontach uprawnionych użytkowników wraz ze szczegółowymi raportami i błyskawicznymi alertami.
 • Intuicyjny pulpit nawigacyjny: zejście, aż do poziomu surowego dziennika oraz wyświetlanie zebranej treści dziennika w celu usprawnienia analizy przyczyn źródłowych.

Raporty inspekcji związane z językiem DDL w SQL Server:

Raporty inspekcji związane z językiem DDL w SQL Server

 • Monitorowanie i śledzenie zmian przebiegających na strukturalnym poziomie baz danych, takich jak zmiany tabel, widoków, procedur, wyzwalaczy, schematów i nie tylko.
 • Dzięki intuicyjnym raportom graficznym można uzyskać szczegółowe informacje na temat osoby, która wprowadziła zmianę oraz czasu i miejsca zmiany.
 • Dostawajj powiadomienia e-mail lub SMS na temat wszelkich zmian na poziomie języka DDL. Czytaj więcej »

Dostępne raporty inspekcji SQL

Utworzone bazy danych | Porzucone bazy danych | Zmienione bazy danych | Utworzone tabele | Porzucone tabele | Zmienione tabele | Utworzone widoki | Porzucone widoki | Zmienione widoki | Utworzone procedury składowane | Porzucone procedury składowane | Zmienione procedury składowane | Utworzony indeks | Porzucony indeks | Zmieniony indeks | Utworzone wyzwalacze | Porzucone wyzwalacze | Zmienione wyzwalacze | Utworzone schematy | Zmienione schematy | Porzucone schematy

Inspekcja aktywności języka DML w SQL Server:

Inspekcja aktywności języka DML w SQL Server

 • Inspekcja funkcjonalnych aktywności przebiegających w bazie danych za pomocą wstępnie zdefiniowanych raportów narzędzia EventLog Analyzer.
 • Pozyskanie informacji na temat czasu, osoby oraz miejsca związanych z zainicjowaniem zapytań funkcjonalnych.
 • Błyskawiczne monitorowanie wszystkich aktywności zmian, takich jak wyświetlanie, aktualizowanie, usuwanie danych albo dodanie nowych wpisów do danych poufnych.

Dostępne raporty inspekcji SQL

Wybrane tabele | Wstawione tabele | Zaktualizowane tabele | Usunięte tabele | Wykonanie polecenia | Otrzymanie polecenia | Sprawdzenie wykonania polecenia referencyjnego | Wstawione schematy | Wybrane schematy | Uaktualnione schematy | Usunięte schematy

Inspekcja kont w SQL Server:

Zarządzanie kontami serwera baz danych i ich inspekcja mają kluczowe znaczenie w ustalaniu upoważnień do zasobów dostępnych w bazie danych i poza nią. Narzędzie EventLog Analyzer upraszcza zarządzanie kontem bazy danych dzięki alertom w czasie rzeczywistym oraz wstępnie zdefiniowanym raportom i pozwala:

Inspekcja kont w SQL Server

 • śledzić wszystkie zmiany na koncie w zakresie użytkowników, zalogowań i wylogowań, haseł i nie tylko,
 • wiedzieć, kiedy utworzono, skasowano albo zmodyfikowano konto z uprawnieniami,
 • przeprowadzać inspekcję czynności logowania i wylogowywania oraz poznawać przyczyny nieudanych przypadków logowania,
 • natychmiast dowiadywać się o zmianie hasła do kluczowego konta i nie tylko.

Dostępne raporty inspekcji SQL

Utworzony użytkownik | Porzucony użytkownik | Zmieniony użytkownik | Utworzony login | Porzucony login | Zmieniony login | Utworzona rola bazy danych | Porzucona rola bazy danych | Zmieniona rola bazy danych | Utworzona rola aplikacji | Porzucona rola aplikacji | Zmieniona rola aplikacji | Utworzone poświadczenie | Porzucone poświadczenie | Zmienione poświadczenie | Zmiany własnego hasła | Nieudane zmiany własnego hasła | Zmiany hasła | Nieudane zmiany hasła | Resetowanie hasła | Nieudane resetowanie hasła | Resetowanie własnego hasła | Nieudane resetowanie własnego hasła | Odblokowane konta | Włączeni użytkownicy | Wyłączeni użytkownicy

Inspekcja aktywności w SQL Server:

Inspekcja aktywności w SQL Server

 • Raporty przygotowywane na bieżąco w narzędziu EventLog Analyzerpozwalają szybko kontrolować aktywności w systemie MS SQL Server, takie jak uruchomienia, zamknięcia, logowania, nieudane próby logowania i nie tylko.
 • Uzyskuj szczegółowe raporty na temat tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i inspekcji baz danych, a także specyfikacje inspekcji, uprawnienia administratorów i nie tylko.
 • Dowiedz się, jaka jest częstotliwość logowania w bazie danych oraz wizualizuj schematy nieudanych przypadków logowania.

Dostępne raporty inspekcji SQL

Raport o kopii zapasowej bazy danych | Raport o przywróceniu bazy danych | Raport o kopii zapasowej dziennika transakcji | Raport o zmianach uprawnień administratora | Raport o zmianach uprawnień | Raport o zmianach właściciela | Utworzone role serwera | Porzucone role serwera | Zmienione role serwera | Utworzone inspekcje serwera | Porzucone inspekcje serwera | Zmienione inspekcje serwera | Utworzone specyfikacje inspekcji serwera | Porzucone specyfikacje inspekcji serwera | Zmienione specyfikacje inspekcji serwera | Utworzone specyfikacje inspekcji bazy danych | Porzucone specyfikacje inspekcji bazy danych | Zmienione specyfikacje inspekcji bazy danych | Zmienione sesje inspekcji | Inspekcje na temat zamknięć i niepowodzeń | Śledź inspekcję C2 Wł. | Śledź inspekcję C2 Wył. | Uruchomiono śledzenie inspekcji | Wstrzymano śledzenie inspekcji | Uruchamianie serwera | Zamykanie serwera | Logowania | Nieudane logowania | Konta z wylogowaniem | Najważniejsze logowania na podstawie użytkowników | Najważniejsze logowania na podstawie zdalnych hostów | Najważniejsze nieudane logowania na podstawie użytkowników | Najważniejsze nieudane logowania na podstawie zdalnych hostów | Trendy logowania | Trendy nieudanych logowań | Raport o trendach zdarzeń

Eliminacja ataków związanych z zabezpieczeniami SQL Server:

Narzędzie EventLog Analyzer pozwala łagodzić zewnętrzne i wewnętrzne naruszenia bezpieczeństwa. Przekazuje szczegółowe raporty i alerty w czasie rzeczywistym na temat różnych ataków na zabezpieczenia baz danych. Rozwiązanie to:

Eliminacja ataków związanych z zabezpieczeniami SQL Server

 • generuje szczegółowe raporty na temat ataków polegających na wstrzyknięciu kodu SQL oraz typu „odmowa usługi”, aby pomóc użytkownikowi w przeprowadzeniu dogłębnej analizy kryminalistycznej wyprowadzonego ataku,
 • ostrzega w czasie rzeczywistym o ważnych zdarzeniach, w tym o blokadach konta, nadużyciach uprawnień, nieuprawnionym kopiowaniu danych wrażliwych i nie tylko, co pozwala błyskawicznie reagować na naruszenia zabezpieczeń.

Dostępne raporty inspekcji SQL

Nadużycia uprawnień | Nieuprawnione kopiowanie danych wrażliwych | Blokady konta | Ekspozycja nośnika magazynowania | Wstrzykiwanie kodu SQL | Odmowa usługi

Szczegółowa inspekcja danych użytkownika na serwerach SQL:

Szczegółowa inspekcja danych użytkownika na serwerach SQL

Wielu użytkowników korzysta z serwerów SQL do przechowywania danych osobowych klientów. Narzędzie EventLog Analyzer oferuje kilka raportów, które pomagają kontrolować kluczowe zmiany w serwerach SQL, w tym raporty o:

 • modyfikacjach kolumn zawierających ściśle poufne informacje,
 • aktualnych uprawnieniach każdego użytkownika oraz zmianach zabezpieczeń w programie SQL Server,
 • czasie, w którym każdy użytkownik jest zalogowany w programie SQL Server.

Dostępne raporty inspekcji SQL

Zmodyfikowano kolumnę | Usunięto działania | Zmiany bezpieczeństwa | Informacje na temat uprawnień | Czas ostatniego logowania | Informacje na temat logowania

Korelowanie dzienników serwera SQL

Wiele organizacji używa korelacji jako metody pomagającej zrozumieć złożoność powiązań pomiędzy wieloma dziennikami pochodzącymi z różnych źródeł. Wydajny mechanizm korelacji w narzędziu EventLog Analyzer pozwala skutecznie identyfikować zdefiniowane wzorce ataków w obrębie dzienników. Moduł korelacji zawiera wiele przydatnych funkcji, w tym:

 • wyświetlanie chronologicznej sekwencji dzienników dla każdego zidentyfikowanego wzorca ataku,
 • ustawianie ograniczeń w polach dziennika w celu precyzyjnego nadzoru nad zdefiniowanymi wzorcami ataków. Czytaj więcej.

Dostępne raporty inspekcji SQL

Powtarzane próby wstrzykiwania kodu SQL w bazie danych | Powtarzane próby wstrzykiwania kodu SQL | Podejrzana aktywność tworzenia kopii zapasowych SQL

Korzystanie z opcji wyszukiwania i wyszukiwania zaawansowanego w dziennikach SQL

W narzędziu EventLog Analyzer udostępniana jest dedykowana sekcja do wyszukiwania danych dzienników, za pomocą której można wyszukiwać surowe dzienniki SQL oraz wykrywać nieprawidłowości sieciowe, takie jak błędy konfiguracji, błędy aplikacji itp. Kliknij kartę „Wyszukaj” na interfejsie użytkownika.

 • Użyj funkcji „Wyszukiwanie podstawowe”, aby dokładnie zlokalizować właściwy wpis dziennika, który wyzwolił reakcję mechanizmu bezpieczeństwa oraz dokładny czas, w którym miało miejsce powiązane zdarzenie bezpieczeństwa.
 • Użyj funkcji „Wyszukiwanie zaawansowane”, aby przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o wiele kryteriów jednocześnie. Czytaj więcej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat inspekcji SQL, pobierz nasz bezpłatny poradnik Inspekcja serwera SQL za pomocą narzędzia EventLog Analyzer

Analiza logów, zarządzanie dziennikami i zgodnością IT dla SIEM.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here