Zarządzanie dziennikami krytycznych serwerów dzięki wstępnie zdefiniowanym raportom EventLog Analyzer

Serwery stanowią fundament infrastruktury IT i często są narażone na niebezpieczeństwo. W założeniach serwery powinny być schowane za warstwą zapory. Są wrażliwe i wymagają podjęcia kroków zabezpieczających. Główną troską jest źródło zagrożenia - może to być haker podszywający się pod osobę pracującą w przedsiębiorstwie, która dopuściła się naruszenia zasad bezpieczeństwa. Przebrany pracownik może doprowadzić do uszkodzenia całej sieci w jednym momencie, a może to z kolei wpłynie na ekonomię przedsiębiorstwa. Przy bardzo częstym wykorzystaniu technologii łączności zdalnej, przedsiębiorstwa stosują coraz więcej możliwości pracy zdalnej, biur i przedsiębiorstw operujących na całym świecie. Pracownicy zdalni mogą stanowić takie samo zagrożenia jak pracownicy wewnętrzni. Przyczyną może być niewłaściwy poziom bezpieczeństwa oraz brak środków monitorujących na urządzeniach zdalnych. Wymaga się kontrolowania winowajców, złodziei danych oraz opracowania ich schematu działania. Najgorsze przypadki takich kradzieży uwzględniają: kradzież lub manipulację, konkretnymi poufnymi plikami lub uszkodzenie danych poufnych, złe zarządzanie hasłami, niszczenie stron internetowych i w konsekwencji zaburzanie działania biznesu mając wpływ na obniżenie przychodu, prestiżu przedsiębiorstwa i kar prawnych.

Wysoce zalecany - EventLog Analyzer:

Ponieważ ma to wpływ na ciągłość biznesu, naruszenia zasad bezpieczeństwa na serwerach kierujących ruchem pracowników i informacje wymagają ciągłego, pewnego rozwiązania monitorującego. Inwestycja w EventLog Analyzer w celu uniknięcia problemów bezpieczeństwa jest lepszym rozwiązaniem niż naprawa uszkodzeń i wydawanie pieniędzy na odzyskiwanie danych.Nasz produkt rozwiąże powyższe problemy. Dzięki EventLog Analyzer analizuj pliki dziennika znaczących narzędzi serwerowych, urządzeń i hostów.

EventLog Analyzer - oprogramowanie monitorowania i zarządzania serwerami

Rola EventLog Analyzer w twoim przedsiębiorstwie:

 • Monitoruje i wykrywa w sposób ciągły aktywność serwera.
 • Bada i powiadamia administratora o potencjalnych zagrożeniach i problemach do rozwiązania, zanim pojawi się awaria serwera.
 • Rejestruje dzienniki serwera i raportuje w celu prostego śledzenia błędów, jeżeli takie się pojawią.
 • Wykonuje analizę dzienników na różnych systemach operacyjnych: Windows, Linux i Solaris i innych systemach Unix.
 • Monitoruje wydajność serwera 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Asystuje w planowaniu rozbudowy przestrzeni dyskowej serwera

Kilka porad dotyczących bezpieczeństwa serwera:

 • Lokalizacja serwera zabezpieczeń
 • Jeżeli nie ma to wpływu na ciągłość biznesu, najnowsze łatki bezpieczeństwa instalowane są automatycznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa informacji i naprawy potencjalnych dziur bezpieczeństwa.
 • Monitorowany jest dostęp do serwera, a następnie tworzy się dziennik, który analizowany jest przez EventLog Analyzer w celu zminimalizowania problemów bezpieczeństwa całej sieci IT
 • Ciągłe monitorowanie serwerów i zapisywanie dzienników związanych z bezpieczeństwa w określonym czasie.
 • Zdarzenia zabezpieczeń są przekierowane do administratora możliwie jak najszybciej, w celu naprawy zagrożeń serwera i błędów (zdarzenia związane z bezpieczeństwem obejmują: ataki skanowanie portów, nieuprawniony dostęp do kont zawierających wrażliwe dane korporacyjne i podejrzana aktywność na hostach).
 • Twoja organizacja może odpowiednio zabezpieczyć i zachować prywatność danych klienta.
 • Raporty są generowane i sprawdzane pod kątem nieprawidłowych lub podejrzanych zdarzeń, w wyniku których pojawiają się błędy operacyjne w wewnętrznej inspekcji zasad bezpieczeństwa korporacyjnego.